در حالت عادی جهت نمایش فلش به صورت تمام صفحه ( FULLSCREEN ) از کد زیر استفاده می کنیم.

fscommand("fullscreen",true);

در این حالت با کوچک و بزرگ کردن اندازه مرورگر، فلش و محتوی داخلی آن به صورت یکنواخت تغییر شکل داده و بزرگ و کوچک می گردند و کنترلی بروی اجزای داخلی نداریم.

 

حال فرض کنید می خواهیم با FULLSCREEN شدن فلش بتوانیم تغییر سایز و موقعیت اجزای فلش را به صورت مجزا در اختیار داشته باشیم.

 

برای شروع در نظر می گیریم که فایل فلش ما شامل آبجکت back_mc به عنوان بک گراند و آبجکت logo_mc به عنوان لوگو میباشد. و می خواهیم در هنگام FLASH FULLSCREEN بک گراند تمام صفحه را پر کند ولی لوگو بدون تغییر سایز موقعیت خود را پیدا کند.

 

تنظیم موقعیت stage

Stage.align = "TL";

جلوگیری از resize شدن stage با مرورگر

Stage.scaleMode = "noScale";

تنظیم اندازه و موقعیت بک گراند

back_mc._x = 0
back_mc._y = 0
back_mc._width = Stage.width
back_mc._height = Stage.height

تنظیم موقعیت لوگو

logo_mc._x = 30
logo_mc._y = 30

چک کردن بزرگ و کوچک شدن مرورگر

sizeListener = new Object();
sizeListener.onResize = function()
{
 back_mc._width = Stage.width
 back_mc._height = Stage.height
 back_mc._x = 0
 back_mc._y = 0
 logo_mc._x = 30
 logo_mc._y = 30
};
Stage.addListener(sizeListener);

امت


dateTime.sunday, dateTime.june 10, 1387

« برگشت